Vinterunderhåll omfattar snöplogning, borttagning av snö- och isvallar, halkbekämpning, snötransport och att hålla dagvattenbrunnar och rännor öppna.

Gatorna plogas i prioritetsordning enligt underhållskategori. Plogningen påbörjas när plogningsgränserna uppfylls som stadens tekniska nämnd har fastställt för gatan som underhålls.

Det ligger på fastighetens ansvar att avlägsna snövallar som bildas vid tomtanslutningar efter plogningen samt transport av snövallar som bildas på gångbanan och bredvid den.

Vinterjour

Utanför tjänstetid kontakta vinterjouren i brådskande ärenden. Observera att numret till vinterjouren inte är samma i Peräseinäjoki och Ylistaro som i Seinäjoki och Nurmo.

Vinterjouren är verksam 9.10.2020–16.4.2021.

Vinterjour Seinäjoki/Nurmo

Numret till vinterjouren i centrum och området Nurmo är 040 034 1057

Ylistaro

I Ylistaro sköts vinterjouren separat från centrala Seinäjoki och Nurmo och den omfattar endast området Ylistaro. Vinterjournumret i Ylistaro utanför tjänstetid är 044 418 1101 eller 050 464 3988

Peräseinäjoki

I Peräseinäjoki sköts vinterjouren separat från centrala Seinäjoki och Nurmo och den omfattar endast området Peräseinäjoki. Vinterjournumret i Peräseinäjoki utanför tjänstetid är 044 418 1252