Nödnummer 112

Giftinformationscentralen

0800 147 111(avgiftsfri)

09 471 977 (normalprissatta samtal)

Chat-service Terveyskylä.fi:ssä
Giftinformationcentralen sidor

Jourhelpnummer 116117

Brådskande mottagning med tidsbeställning (KiVa) 06 425 5311

Till Sydösterbottens social- och krisjour hör situationer där man snabbt behöver åtgärder från socialmyndigheten. 

Direct journummer för kunder är 044 470 0444 (ingen textmeddelande)

Drogklinikens jour fråm monday till freday 7.30 -12, 044 754 1638

Samjouren vid Seinäjoki centralsjukhus, Y-talo, Koskenalantie 18. Öppen dygnet runt. Ring först den brådskande mottagningen i ditt område under dess öppettid. Om den brådskande mottagningen är stängd, ring samjourens 06 415 4555.

Tandläkarjour

Från monddag till fredag klockan 7.45 – 16.00, 06 425 5425, Klockan 16 – 18, 06 425 5311, klockan 18 – 08, 116117.

På veckoslut och söckenhelg

klockan 8 – 12, 06 425 5428, klockan 12-17, 06 425 5311 och klockan 17 – 08, 116117

Psykisk krishjälp innan du åker ring 06 425 5311, mondag till fredag klockan 8 – 18 och på veckoslut klockan klockan 10 – 17 eller via mottagande 06 425 8100 från montag till fredag klockan 8 – 15.

Veterinärjour på kvällar och veckoslut

Jour på vardagen klockan 14:00 – 8:00

Jour på veckoslut börjar on fredag klockan 14:00 och slutar on mongag morning klockan 8:00.

Jour regonen och telephone nummers

Seinäjoki regionen: Isokyrö, Lapua och Seinäjoki 0600 399 001

Järviseutu regionen: Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi och Vimpeli 0600 399 002

Kuusiokunnat regionen: Alavus, Kuortane, Lehtimäki och Ähtäri 0600 399 003

Smådjursjour på veckoslut:

Ravitie 8 A, 60120 Seinäjoki, 0600 399 004

Från fredag klockan 14:00 till mondag morning klockan 8:00

Felmeddelandenummer

Gator och fastigheter

Gatuunderhållsjour i Seinäjoki och Nurmo utanför kontorstid 15.10 – 15.4. 2020 040 034 1057
OBS! På somrarna är inga nöd- och felmeddelandenummer i bruk.

Fastighetsservicens journummer är

Seinäjoki stad 044 425 5245

Nurmo/Ylistaro 044 470 0262

Gatubelysningens felmeddelandetjänst

Elektricitet

Du kan meddela om elfel i Seiverkot Oy:s distributionsområde via den här länken. I brådskande fall vänligen kontakta jouren för felanmälan direkt per telefon 06 423 1253.

Vatten

I brådskande fall vänligen kontakta Vattendistributionens jour för felanmälan per telefon 0207 601 222.
Meddelanden om vattenkvaliteten kan meddelas med serviceformuläret (felanmälan som mottagits via formuläret behandlas vardagar till kl. 15.00).

Värme

brådskande fall vänligen kontakta Vattendistributionens jour för felanmälan per telefon 06 423 1584.
Meddelanden om fjärrvärme kan meddelas med serviceformuläret (felanmälan som mottagits via formuläret behandlas vardagar till kl. 15.00).

Kartor och meddelanden om störningar

Seinäjoen Energia

Du hittar Seiverkot Oy:s aktuella information om elavbrott på avbrottskartan.

Du kan se andra distributionsnäts feltillstånd på Energiindustrins rikstäckande elavbrottskarta.