Gästfrihet som beviljas av staden avser en händelse eller ett evenemang som ordnas i Seinäjoki och som stöder stadens strategiska mål. Vid övervägande av gästfrihet bedöms hur händelsen främjar stadens strategiska mål, om den visade gästfriheten främjar stadens rykte eller image och om händelsen på ett väsentligt sätt anknyter till stadens verksamhet 

Vieraanvaraisuutena järjestetyt vastaanotot järjestetään pääsääntöisesti kMottagningar som ordnas som gästfrihet ordnas i huvudsak i stadshuset på adressen Kirkkokatu 6. En stadens representant är värd för mottagningen och staden står för evenemangets kostnader och servering. Staden skickar ut en officiell inbjudan som den som ansöker om gästfrihet levererar till de inbjudna gästerna.    

Enligt övervägande kan gästfriheten också erbjudas på andra platser, t.ex. i andra fastigheter som ägs av staden eller i en utomstående aktörs utrymmen. Om evenemanget ordnas i andra utrymmen än stadens, utgörs stadens gästfrihet främst av en välkomstskål. I samband med inhemska möten, kongresser och evenemang visas gästfriheten alltid genom en välkomstskål. Staden kan också överväga en annan typ av gästfrihet.