Du kan skicka feedback till staden Seinäjoki via Feedback e-tjänsten.

Om det så är fråga om tack, kommentar, fråga, klagan eller åtgärdsförslag, så betjänar det elektroniska feedbacksystemet i alla dessa situationer. Feedback behandlas vardagar kl. 8 – 15.45.

Ange ingen känslig information i feedbacken, som t.ex. personnummer, personers namn eller bankkontonummer.

Vi hoppas speciellt att vi får feedback om vår nya nättjänst!

Du kan också ge feedback på svenska!

Tips om användningen av feedback

Feedbacken kan länkas till en viss plats på kartan och du kan t.ex. meddela om en söndrig parkbänk i en viss park.

Feedbacksystemets mobilapplikation, Trimble Feedback, kan laddas ner till flera mobilapparater från appbutiken (App Store, Google Play eller Windows Store). När appen startas sammanfogar den automatiskt mobilapparatens position till feedbacken.

Ta i bruk feedbacksystemet och tipsa andra också!