Syftet med instruktionstjänsterna inom motion och idrott är att alla kommuninvånare ska ha möjlighet till att motionera utifrån sina egna förutsättningar. Kommunen har ett centralt ansvar för kommuninvånarnas välbefinnande och för förutsättningarna för motion och idrott även om kommuninvånarna i sista hand själva bestämmer hur aktiva de är.

Idrottstjänsternas huvuduppgift är att erbjuda instruktionstjänster i anpassad idrott och motionsevenemang i synnerhet för äldre personer och specialgrupper. Utbudet för personer i arbetsför ålder är fokuserat på ledda grupper inom vattenmotion. Det finns ungefär 90 motionsgrupper som samlas regelbundet varje vecka.

Man anmäler sig till motionsgrupperna årligen i augusti och platser som blir lediga besätts genom året. För instruktionen tas en terminsavgift och för vattenmotion tillkommer dessutom vanlig simhallsavgift. I simhallen ordnas också öppna grupper i vattenmotion dit man kan anmäla sig vid servicedisken 45 minuter på förhand. För instruktionen tas en engångsavgift och vanlig simhallsavgift. Aktuella uppgifter om grupperna finns på den finskspråkiga webbsidan. Simskolor för barn ordnas i simhallen på sommaren.

Idrottstjänsterna ordnar också gymbesök under vägledning, introduktion till vattenlöpning samt gång- och konditionstest efter efterfrågan.

Mera upplysningar ger
Tanja Särkipaju, chef för idrottstjänsterna
tanja.sarkipaju@seinajoki.fi