Södra Österbottens museum i Törnävä berättar mångsidigt om södra Österbottens och Seinäjokis historia.

Södra Österbottens museum ligger i det parkliknande området Östermyra, alltså Törnävä herrgård. Här grundade handelsmannen Abraham Falander-Wasastjerna ett järnbruk i slutet av 1700-talet. Släkten Wasastjerna startade också en krutfabrik i området och påverkade jordbrukets utveckling i södra Österbotten. Herrgården byggdes i början av 1800-talet och är nu staden Seinäjokis representationsbyggnad. Byggnader ute på herrgården hör till besöksmålen i museiområdet.

Grundutställningen Mihinä me ollahan? (ung.“Var månne vi befinner oss?”) beskriver Södra Österbottens och Seinäjokis historia. I mejeribyggnaden kan du utforska Natur- och geoutställningen Keitaaseen. I de tidigare arbetarbostäderna, kallade “Punatulkku” (“Domherrar”) har man inrett en gårdsförvaltarstuga, verkstäder för hantverkare och ett landsortsapotek.

Friluftsmuseets område innehåller bondebyggnader från 1600- till 1800-talet från olika delar av landskapet. Pärlorna i området är Liinamaas tvåvånings bostadshus och en stilig väderkvarn. Du kan också känna av atmosfären från den gamla tiden i bybutiken.

Skyddsgårds- och Lotta Svärd -museum i stadens centrum presenterar skyddskårernas, lottornas och jägarnas verksamhet.

Skyddskårs- och Lotta Svärd -museum ligger mitt i centrala Seinäjoki. På 1920-talet ritade arkitekten Alvar Aalto de byggnader som museet idag använder som hus för södra Österbottens skyddsgårdsdistrikt och bostad för Matti Laurila, chefen för skyddsgårdsdistriktet. Byggnadskomplexet och dess gårdar är en nationellt betydelsefull kulturmiljö och skyddat av byggnadsskyddslagen.

Utställningen Isänmaan asialla (“För fosterlandet”) i huvudbyggnaden beskriver frivilligt försvarsarbete som utfördes av skyddskårer, lottor och jägare. Inredningen från hemmet som tillhörde chefen för skyddskårsdistriktet, Matti Laurila, visas också. 

Utsällningen Veteraanien perintö (ung. “Arvet efter veteranerna”) i nedre utställningssalen presenterar de lokala veteranorganisationernas verksamhet. I gårdsbyggnaden finns utställningen Mannerheims högkvarter i Seinäjoki 1918 och lokalerna för temporära utställningar.