Seinäjoki museer omfattar:

  • Södra Österbottens museum i Törnävä
  • Skyddskårs- och Lotta Svärd -museum i stadens centrum

Törnäväs Sjukhusmuseum kommer att knytas till museikomplexet år 2022 och ett nytt Museicentrum senare.

Vårt uppdrag är att upprätthålla och stärka södra österbottningars förståelse för sin kultur, historia och miljö. Vi bevarar områdets kulturarv i våra samlingar, som vi presenterar för allmänheten genom bland annat utställningar, evenemang och publikationer. Vi främjar också bevarandet av den bebyggda kulturmiljön och områdets lokala museiverksamhet.

Södra Österbottens museum
06 416 2648, museot@seinajoki.fi
Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki

Skyddskårs- och Lotta Svärd -museum
06 416 2734, museot@seinajoki.fi
Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki

Seinäjoki Museers kontor Seinäjoki
06 416 2649, museot@seinajoki.fi
Vapaudentie 83, 1. vån., 60100 Seinäjoki