Seinäjoki museer omfattar:

  • Södra Österbottens museum i Törnävä
  • Skyddskårs- och Lotta Svärd -museet i stadens centrum

Senare kommer ett nytt Museicentrum och Törnäväs Sjukhusmuseum att knytas till museikomplexet.

Vårt uppdrag är att upprätthålla och stärka södra österbottningars förståelse för sin kultur, historia och miljö. Vi bevarar områdets kulturarv i våra samlingar, som vi presenterar för allmänheten genom bland annat utställningar, evenemang och publikationer. Vi främjar också bevarandet av den bebyggda kulturmiljön och områdets lokala museiverksamhet.

Södra Österbottens museum
06 416 2648, museot@seinajoki.fi
Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki

Skyddskårs- och Lottamuseet
06 416 2734, museot@seinajoki.fi
Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki

Seinäjoki Museers kontor Seinäjoki
06 416 2649, museot@seinajoki.fi
Vapaudentie 83, 1. vån., 60100 Seinäjoki