Seinäjoki stadsbibliotek erbjuder bibliotekstjänster i huvudbibliotek, tre närbibliotek, i ett sjukhusbibliotek och två bokbussar.

Seinäjoki stadsbibliotek är ett av 22 Eepos-samarbetsbibliotek i Södra Österbotten samt fyra kommuner i Österbotten och Mellersta Österbotten. Eepos-biblioteken har ett gemensamt bibliotekskort, nätbibliotek och transporttjänst.