Vi på kulturtjänsterna erbjuder möjligheter och partnerskap för att pigga upp kulturlivet i vår stad. Vi arrangerar många slags kulturevenemang både ensamma och i samarbete med andra. Vårt arbete koncentrerar sig till största delen på att diversifiera kulturutbudet för barn, ungdomar, barnfamiljer och äldre personer. Ytterligare erbjuder vi stöd och sakkunnig hjälp med att ordna olika evenemang och begivenheter och uppmuntrar olika aktörer att själva ordna kulturjippon som berikar stadens kulturliv. Vi vill hitta nya samarbetspartner för att förstärka kulturlivet i Seinäjoki.