Skolhälsovården är såväl förebyggande som vård av sjukdomar.

När ska man gå till skolhälsovårdaren?

 • hälsovårdaren kallar eleven till hälsoundersökning årligen
 • vid insjuknande eller olycksfall under skoldagen
 • på tidsbeställning små vårdåtgärder, t.ex. borttagande av stygn
 • barnet, den unga eller familjen oroar sig för något (t.ex. kompisrelationer, mobbning eller ändringar i familjestrukturen)
 • den unga vill prata om tillväxt och utveckling (t.ex. pubertet)
 • den unga vill få information om sällskapande eller preventivmedel
 • den unga vill få information om att sluta röka eller om olägenheter som är förknippade med användning av rusmedel
 • vårdnadshavaren till ett barn under 10 år får ett intyg från hälsovårdaren om barnet plötsligt insjuknat
 • elever och deras föräldrar kan vända sig till barnets egen skolhälsovårdare i frågor om barnets hälsa och välbefinnande

När ska man gå till skolläkarens mottagning?

 • Till läkarundersökning kallas alla elever på årskurs 1, 5 och 8. Även elevernas föräldrar kallas med till dessa omfattande hälsoundersökningar där man förutom barnet och den unga bedömer hela familjens välbefinnande.
 • Skolläkaren vårdar även sjukdomar som stör skolgången liksom problem med mental hälsa eller inlärning.

I andra ärenden ska du beställa tid på läkarmottagningen på hälsovårdscentralen

 • t.ex. olycksfall på fritiden
 • kontroll av långvariga sjukdomar (t.ex. astma)
 • akuta sjukdomar (t.ex. öron- och ögoninflammationer)

Förutom hälsogranskningar och hälsorådgivning omfattar skolhälsovården

 • första hjälpen vid akuta insjuknanden och skololycksfall
 • deltagande i skolans krisarbete
 • samarbete mellan föräldrar och personal inom elevvård
 • verkställande av det nationella vaccinationsprogrammet
 • specialundersökningar av syn, hörsel och mental hälsa gratis för grundskolelever med remiss från skolläkaren
 • tandvårdstjänster på Seinäjoki hälsovårdscentral
 • granskning av skollokalernas hälsosamhet och säkerhet vart tredje år

Till studenthälsovården hör gymnasierna, Utbildningscentret Sedu och yrkeshögskolan i Seinäjoki (SeAMK)

Studenthälsovården är till största delen förebyggande hälsovård. Målet är att främja de studerandes hälsa och studieförmåga, att förstärka de positiva resurserna och att stödja självkänslan. Vid behov styrs de studerande till vidare undersökningar och vård. Inom studenthälsovården får man vård för sjukdomar och problem som hämmar studieförmågan och första hjälpen vid akuta sjukdomar och olycksfall.

Gymnasierna och Utbildningscentret Sedu

För studerande vid gymnasierna och Utbildningscentret Sedu ordnas en omfattande hälsoundersökning som under det första studieåret innefattar en undersökning hos hälsovårdare och under det andra studieåret en läkarundersökning då det också görs en förhandsgranskning inför uppbådet för pojkarna och hälsoundersökningsblanketten för försvarsmakten ifylls. Med hjälp av den omfattande hälsoundersökningen kartläggs studerandens hälsotillstånd, studieförmåga och livssituation.

En väsentlig del av studenthälsovården är arbetet inom studerandevårdsgruppen tillsammans med studievägledare, kurator, rektor, utbildningschef och andra samarbetspartner. Studerandevårdsgruppen stöder de studerande i olika faser av studierna. Studenthälsovården ska också övervaka och främja en sund och trygg studiemiljö och delta i krisarbetet på läroanstalterna. Till studenthälsovården hör också tandläkartjänster på Seinäjoki hälsovårdscentral.

Yrkeshögskolan i Seinäjoki

Seinäjoki stad har ingått ett avtal med Studenternas hälsovårdsstiftelse om hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Examensstuderande vid yrkeshögskolan i Seinäjoki har möjlighet att använda SHVS:s tjänster genom att betala SHVS:s årsavgift.
SHVS:s mottagning finns i Framis lokaler på adressen Frami C, första våningen (Kampusranta 9). SHVS erbjuder bl.a. följande experters hälsovårdstjänster: allmänläkare, hälsovårdare, fysioterapeut, psykolog, tandläkare och specialläkartjänster såsom gynekolog och hudläkare. Mera upplysningar om SHVS:s tjänster.

Om en studerande inte vill anlita SHVS:s tjänster kan han använda hälsovårdscentralens tjänster för vuxna precis som alla andra. Mera upplysningar om tjänsterna ges på Seinäjoki hälsovårdscentral.