Tidsbeställning +3586 425 8100

Tidsbeställningen är öppen mån─tors kl. 8.00─15.30 och fre kl. 8─15

  • brådskande tidsbeställning mån─fre kl. 8─10
  • förfrågningar om laboratorie- och undersökningsresultat kl. 12─15

Vi använder en återuppringningstjänst. Ert telefonnummer sparas automatiskt i vårt system och vi ringer upp er under samma dag.

Förfrågningar om receptärenden

mån─fre kl. 10–15, +3586 425 8100
receptärenden, bl.a. förnyelse av e-recept

Provtagning på laboratoriet

Y-huset, Koskenalantie 18
+3586 415 8813

Öppettider
Mån, ons─fre kl. 7–15, tis kl. 7–18

INR-kunder (Marevan-behandling), provtagning
Mån, ons─tors kl. 12–15 och tis kl. 12–18. På fredagar tas inga INR-prover.

För provtagning ska du ha en remiss från en läkare på Seinäjoki hälsovårdscentral. Prover tas inte med remiss av en privatläkare.

Förfrågningar om undersökningsresultat
Undersökningsresultat kan efterfrågas på vardagar kl. 12–14 på numret +3586 425 8100 först en vecka efter provtagning.

Resultat av INR-prover och dosering av Marevan-behandling ska efterfrågas först följande dag efter blodprovet på vardagar kl. 12–14. Svar angående jourmottagningens laboratorieprover ska efterfrågas enligt överenskommelse. På laboratoriet ges inga svar.

Röntgen

Röntgen är öppen mån─fre kl. 7–16.

För all röntgning eller andra undersökningar behövs en remiss av en tandläkare eller en läkare på hälsovårdscentralen eller hos företagshälsovården. Tiden beställs under mottagningen.

Annullering av tid och ytterligare förfrågningar kl. 10–14, +3586 425 8100

Läkarnas och skötarnas mottagningar
Y-huset, 2 vån.
Koskenalantie 18, 60 220 Seinäjoki

Laboratoriet
Y-talo, 2 vån.
Koskenalantie 18, 60 220 Seinäjoki

Röntgen
Y-huset, 1 vån.
Koskenalantie 18, 60 220 Seinäjoki