Hälsovårdscentralen arrangerar och ordnar primärvårdens tjänster för Seinäjokiborna. Dessutom sörjer hälsovården i samarbete med sjukvårdsdistriktet för att samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården fungerar så bra som möjligt.