Tidsbeställning

Centraliserad tidsbeställning +3586 425 5425

Öppen från måndag till torsdag kl. 7.45–15.00, på fredagar och helgaftnar kl. 7.45–14.00.

Obs! För en mottagningstid som inte ändrats eller avbokats debiteras patienter som fyllt 15 år en bot på 50,80 euro. Tiden ska avbokas före kl. 12 den föregående vardagen. Avgiften debiteras inte om det finns en acceptabel grund för att avbokningen uteblivit.

Jourtjänster på vardagar

Bedömning av vårdbehovet görs redan under samtalet då tiden bokas.
Tidsbeställningen på +3586 425 5425 betjänar från måndag till torsdag kl. 7.45–16.00, på fredagar och helgaftnar kl. 7.45–15.00, men i brådskande fall är det bäst att kontakta oss genast på morgonen.

Den jourhavande tandkliniken uppges vid tidsbeställningen.

Tandläkarjour i Seinäjoki på veckoslut och söckenhelger

Hur brådskande vårdbehovet är bedöms på telefon.

Tidsbeställning på lördagar, söndagar och söckenhelger
kl. 8.00–12.00, +3586 425 5428.

Jourhavande bedömer i telefon hur brådskande vårdbehovet är och ger vid behov en mottagningstid på första hjälpen. Eftervården sker på den egna tandläkarmottagningen.
Södra Österbottens tandläkarjour finns på veckoslut och söckenhelger i Seinäjoki, Koskenalantie 18, 60 220 Seinäjoki. Y-husets tandläkarjour ligger på första våningen tillsammans med hälsovårdscentralens jour för första hjälpen.
Avsikten med jouren är att dagligen erbjuda undersökning och första hjälpen som inte kan skjutas upp utan livsfara eller betydande skada för hälsan.

Situationer som kräver brådskande första hjälpen

 • svullnad, svårighet att svälja
 • svårighet att öppna munnen helt
 • svårighet att stänga munnen
 • feber i samband med ovannämnda
 • hård värk i tanden (långvarig värk som hindrar sömn och som inte kan avhjälpas med värkmedicin)
 • misshandel, tandolycksfall eller misstanke om käkbensbrott
 • blödning efter t.ex. tandutdragning, om munnen verkar fyllas med blod snabbt
 • fast tandställning som skadats och sticks i munnen, om situationen inte går att avhjälpa genom att vaddera tandställningen med t.ex. tuggummi eller tandställningsvax

Situationer som inte kräver brådskande första hjälp

 • lindrig värk som kan avhjälpas med värkmedicin
 • ilningar vid kallt eller varmt
 • spricka i tand eller plomb
 • problem med proteser eller bortfallande av stifttänder
 • problem med avtagbara tandställningar eller lossnande av en ring i behandling med nackdrag

Elektroniska tjänster

Påminnelse om bokad mottagningstid via sms
Kunden kan få ett påminnelsemeddelande om en bokad tid till sin telefon. Meddelandet skickas den föregående vardagen. Påminnelsemeddelandet skickas till de kunder som har angett sitt mobiltelefonnummer. För barn under 12-åring skickas meddelandet till förälderns mobiltelefon.

Tidsbeställning för medborgare
En tid som bokats hos tandläkare, munhygienist och tandvårdare kan kollas och avbokas på nätet. För användning av tjänsterna behövs bankkoder för e-betalning eller mobilcertifikat.
Vårdnadshavaren till ett barn under 12 år kan kolla och avboka en bokad tid via nätet. En tid som bokats hos tandvårdarens mottagning kan också ändras. Personalia om en vårdnadshavare som uträttar ärenden på barnets vägnar ska finnas på grundläggande uppgifter i patientinformationssystemet. För användning av tjänsterna behövs bankkoder för e-betalning eller mobilcertifikat.

Om patienten får vård som förutsätter flera besök (protetik, tandreglering) eller ska genomgå en operation ska tiden avbokas per telefon.