Ett besök på mödrarådgivningsbyrån kräver tidsbeställning. Det är bäst att anmäla sig genast i början av graviditeten när graviditetstestet är positivt. Man kan göra testet själv eller låta göra det på laboratoriet på hälsovårdcentralen eller på mödrarådgivnings- och familjeplaneringsbyrån. Mödrarådgivningsbyrån betjänar familjer från graviditetens början till tiden efter förlossningen. Mödrarådgivningsbyråns tjänster är avgiftsfria för familjer som bor i Seinäjoki.

Syftet med mödrarådgivningen är att övervaka graviditeten, att upptäcka riskgraviditeter och vid behov hänvisa mödrarna till fortsatt vård, att förebygga och sköta risker som hotar moderns och babyns hälsa och att främja en sund livsstil. Mödrarådgivningen förebereder familjen för förlossningen och tiden efter förlossningen och stöder föräldraskapet, parförhållandet och interaktionen med barnet. På mödrarådgivningsbyrån får föräldrarna också information om tjänster som samhället erbjuder: t.ex. FPA:s förmåner för barnfamiljer och socialarbetets tjänster.

Mödravårdsbyråns tjänster är

  • mottagningsbesök
  • hembesök efter förlossning
  • grupper för familjer och förlossningsförberedelse
  • grupper för personer i graviditetens slutfas