Familjeplaneringen syftar till att främja och upprätthålla den sexuella hälsan. Vid besöket på byrån kan man också diskutera ärenden och problem som är förknippade med mänskliga relationer och sexualuppfostran.

Tjänster på rådgivningsbyrån för familjeplanering är

 • inledande undersökningar och årliga uppföljningsundersökningar för p-piller
 • insättning och uppföljningsundersökningar för spiraler varje eller vartannat år
 • insättning, borttagande och uppföljningsundersökningar för p-stavar
 • utredning av problem som är förknippade med preventivmedel
 • utredning av gynekologiska problem hos preventivmedelsanvändare och hänvisning till vård
 • remisser för sterilisering för män och kvinnor
 • inledande undersökningar för behandling av barnlöshet och rådgivning samt remisser för fortsatta undersökningar på centralsjukhuset
 • graviditetstester
 • rådgivning angående könssjukdomar och remisser för laboratorieundersökningar
 • ungdomars menstruationsproblem
 • sexualrådgivning


På rådgivningsbyrån arbetar hälsovårdare, barnmorskor, läkare och sexualrådgivare.
Besöken på rådgivningsbyrån för familjeplanering är konfidentiella och avgiftsfria.
Enbart för läkarundersökningstider som inte avbokats debiteras gällande avgift.