Psykologerna och socialarbetarna i vår enhet stöder barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna i Seinäjoki i olika livssituationer. Våra tjänster är konfidentiella och avgiftsfria.

Tjänster för barn som besöker barnrådgivningsbyrån

Teamets medarbetare hjälper i frågor angående barnets utveckling och uppfostran, problematiska familjesituationer och kriser som familjen blivit utsatt för. Läkare, hälsovårdare och andra specialmedarbetare samt dagvårdspersonalen hänvisar till vården. Föräldrarna kan själva boka tid. Medarbetarna har också regelbunden mottagning på rådgivningsbyrån.

  • tre psykologer, en socialarbetare
  • för 0–6-åringar och deras familjer samt familjer som väntar barn

Tjänster för lågstadieelever

Teamets medarbetare hjälper i frågor angående barnets utveckling och uppfostran, problematiska familjesituationer och kriser som familjen blivit utsatt för. Läkare, hälsovårdare och andra specialmedarbetare samt skolpersonalen hänvisar till vården. Föräldrarna kan själva boka tid.

  • fyra psykologer, en socialarbetare
  • för 7–12-åringar och deras familjer

Tjänster för ungdomar

En ung person eller hans eller hennes förälder kan kontakta oss om den unga har svårigheter med t.ex. inlärning, sinnesstämning, skoltrötthet, stress eller nervositet eller om det finns problem hemma. Läkare och hälsovårdare i skolan eller på läroanstalten hänvisar till tjänsterna. Den unga eller hans eller hennes föräldrar bokar själv tid direkt hos psykologen.

  • två psykologer för högstadier och gymnasier, en psykolog på Utbildningscentret Sedu, Pilari
  • för ungdomar och deras familjer

Tjänster för vuxna

Psykologerna kan kontaktas vid ändringar i livssituationen eller kriser och vid mentala problem (bl.a. depression, ångest, symptom på rädsla och panik). Olika myndigheter hänvisar till tjänsterna. Det är också möjligt att komma till tjänsterna genom att själv kontakta dem.

  • två psykologer för vuxna