Välkommen till barnrådgivningsbyrån!

Barnrådgivningen syftar till att främja barns och familjers välbefinnande, att förebygga sjukdomar och att konstatera dem i tidigt skede. Målet är att uppfölja barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa och stödja anknytningsrelationen mellan barnet och föräldrarna.

På barnrådgivningsbyrån kontrolleras barnets välbefinnande med jämna mellanrum på hälsovårdarens och läkarens mottagning. Båda föräldrarna är välkomna med till barnrådgivningsbyrån. Besöket ska skjutas upp om barnet är sjukt. Barnrådgivningsbyråns tjänster är avgiftsfria och verksamheten har arrangerats som närservice i olika stadsdelar.

Babyn blir vanligen kund på barnrådgivningsbyrån (i stället för mödrarådgivningsbyrån) i två veckors ålder. Hälsovårdaren på barnrådgivningsbyrån gör i regel ett hembesök hos familjen när barnet är 3–4 veckor gammalt.

Hälsovårdaren träffar barnet månatligen till ett halvt års ålder och därefter varannan månad tills barnet är ett år gammalt.

Från två års ålder till skolåldern går barnet på kontroll varje år vid tiden för barnets födelsedag. Efter behov kan uppföljningsprogrammet ändras.

För granskningarna av 3–6-åringar används den nationala LENE-bedömningsmetoden. LENE syftar till att bilda en helhetsbild om barnets utveckling.