Fyra avdelningar på hälsovårdscentralens sjukhus erbjuder tjänster av hög kvalitet och stor yrkesskicklighet.

Till vården på avdelning kommer man från jourmottagningen eller genom specialsjukvården efter läkarbeslut. På avdelningarna vårdas i huvudsak sjukdomar som kräver kortvarig vård och ordnas rehabilitering.

Socialarbetet, rehabiliteringen, den effektiverade öppenvården, sjukhuspastorn och de anhöriga är de viktigaste medarbetarna till avdelningens personal.