Fysioterapeutens mottagning

Basverksamheten inom fysoterapi omfattar handledning och rådgivning som ska stödja egenvården, terapeutisk träning både individuellt och i grupper, hjälpmedelstjänster och rehabiliterande verksamhet på avdelningarna. Samarbetspartner är t.ex. hemvården, rådgivningsbyrån och skolhälsovården.
Till fysioterapeutens mottagning kommer man antingen med remiss eller genom att själv ta kontakt.

Hjälpmedelstjänster

Vi lånar ut hjälpmedel för både kort- och långvarig användning för att underlätta rörelse och vardagssysslor, såsom kryckor, rullatorer och dusch- och rullstolar.

Fysioterapi
Y-huset
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
+35844 4181 888, kl. 7.45–10.00

Hjälpmedelstjänster
Y-huset
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
+3586 425 8095, kl. 9.00–10.00