A2-kielivalinnat ajankohtaisia 3. luokkalaisille

Kuvassa opettaja ja oppilaita

Seinäjoen peruskoulujen opetussuunnitelman mukaisesti oppilailla on mahdollisuus aloittaa englannin kielen (A1-kieli) lisäksi vapaaehtoisena aineena (A2-kieli) ruotsin, espanjan, saksan tai ranskan kielen opiskelu neljännellä luokalla.

Vapaaehtoinen A2-kieli on 4. luokalla alkava valinnainen kieli. Nykyisten 3. luokkalaisten oppilaiden huoltajien tulee tehdä oppilaalle A2-kielivalinta tulevaa 4. luokkaa varten. Valinta tehdään Wilma-oppilashallintojärjestelmässä olevalla lomakkeella pe 20.1. – pe 27.1.2023 välisenä aikana.

Kaikkien 3.luokkalaisten oppilaiden huoltajien tulee täyttää A2-kielivalintalomake Wilmassa. Myös niiden kotien on täytettävä lomake, joista lapsi ei halua aloittaa A2-kielen opiskelua. Lomakkeessa on näitä oppilaita varten kohta ”Emme valitse vapaaehtoista kieltä”. 

Kouluissa pidetään 3. luokkalaisille mahdollisuuksien mukaan kielimaistatuksia viikoilla 2–3 ja valinnat tehdään kotona huoltajan johdolla viikolla 3-4.

Kouluilta lähetetään Wilma-viestinä kolmasluokkalaisten huoltajille laajempi tiedote, jossa on lisätietoa kielivalinnasta sekä Wilma-lomakkeen täyttämisen tekniset ohjeet. Lisätietoa löytyy myös sivulta https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/kielten-opetus/

Huoltajien ohjekirje:

https://www.seinajoki.fi/wp-content/uploads/2023/01/kielivalinta-vanhempainkirje-2023.pdf

Seinäjoen perusopetuspalvelut