Rakennuksen sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus