Kiinteistöinsinöörin palvelut, kiinteistöinsinööri