Barnskyddsenheten sköter frågor som rör barnskydd.

Öppenvården stöder familjer i samarbete i olika svåra livssituationer, t.ex. genom att vägleda familjer i hemmet, delta i kostnaderna för barnens hobbyer eller genom mer hembetonad familjerehabilitering i enheten. Öppenvården kan genomföras i samarbete med parterna som rehabiliterande eller utvärderande familjevård eller institutionsvård.

En brådskande placering kan bli aktuell om barnet är i omedelbar fara och inte kan lämnas hemma med tillförsikt.

Utgångspunkten för vår verksamhet är samarbete med barnets föräldrar och närstående, med en gemensam och positiv förändring för hela familjen som mål.

Du kan göra en barnskyddsanmälan genom att ringa
06 416 2111/växel eller genom att skicka en anmälan till

Social- och hälsovårdscentralen i Seinäjoki
Barnskydd
PB 229, Alvar Aallon katu 9 C
60101 Seinäjoki