Seniorcentret – enheten för klienthandledning för äldre

Seniorcentret – enheten för klienthandledning för äldre är en centraliserad enhet för äldre kommuninvånare i Seinäjoki. Seniorcentret ger råd och vägledning om olika tjänster.

Seniorcentrets rådgivnings- och vägledningstjänst ger information om tillgängliga alternativa tjänster inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Vid behov hjälper en klientrådgivare dig att välja tjänster. Du kan få råd och vägledning genom att besöka enheten eller genom att ringa till rådgivnings- och vägledningstjänsten. Du kan också kontakta klientrådgivarna per e-post. Tjänsten är konfidentiell och avgiftsfri. Om klientrådgivaren vid rådgivnings- och vägledningstjänsten märker att ditt behov av service kräver en mer omfattande bedömning, kommer ni överens om att klientrådgivaren gör ett hembesök.

Bedömningen av servicebehovet klargör ditt behov av till exempel hemvård, boendetjänster, ändringar i bostaden, stöd för närståendevård eller utkomstskydd. Bedömningen utförs tillsammans med Seniorcentrets klientrådgivare, dig och vid behov dina närstående.