Tjänsterna inom vuxensocialarbete stöder människor i arbetsför ålder. Socialarbetet har som syfte att stärka allas delaktighet, självaktivitet och självständighet. Tjänsterna omfattar socialarbete utöver utkomststödet, som kommunen beviljar.

Du kan vända dig till tjänsterna inom vuxensocialarbetet t.ex. i följande situationer

• du behöver stöd för att klara vardagen
• du behöver stöd och vägledning p.g.a. ekonomiska svårigheter
• du behöver stöd i ditt boende
• du behöver stöd för att gå vidare i livet p.g.a. långvarig arbetslöshet eller nedsatt arbetsförmåga
• du har drabbats av en plötslig kris
• du behöver vägledning och råd angående sociala förmåner och tjänster

Tidsbeställning mån, tis kl. 9–10, 06 416 2111/växel

Mentalvårdstjänster

Mentalvårdstjänsterna inom vuxensocialarbetet stöder personer som på grund av sjukdom har långvariga svårigheter att klara av vardagen.

Tjänsterna är avsedda för vuxna klienter som har diagnostiserats med psykisk ohälsa och som har en vårdrelation inom primärvården, vid en mentalvårdscentral, ett sjukhus eller hos en privatläkare/terapeut.

Mentalvårdstjänsterna stöder självständigt boende och social delaktighet. Boendeservice erbjuds till dem som behöver särskilt stöd.

Tidsbeställning mån, tis och tor kl. 9–10, 06 416 2111/växel