Föräldrarna är berörda parter och avtalsparter i frågor som gäller vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen fastställer ett avtal mellan föräldrarna, om det är förenligt med barnets bästa.

Barnatillsyningsmannen fastslår inte avtalets innehåll, utan det avgörs av föräldrarna i samråd med varandra.

Om föräldrarna inte bor tillsammans ska föräldrarna komma överens om hos vilken förälder barnet bor, hur barnet träffar den förälder som barnet inte bor hos, samt hur föräldrarna ansvarar för barnets underhåll.

Tidsbeställning mån och tors kl. 12-14, 06 416 62111/växel