Medling i brottmål och tvistemål är en kostnadsfri tjänst där frivilliga medlare fungerar som mellanhänder mellan parterna i fråga om brott som begåtts eller tvister, och bistår parterna i förhandlingarna.

Syftet är att behandla de psykiska och materiella skador som offret lidit och att försöka komma överens om åtgärder för att gottgöra dem. Medling kan antingen vara ett parallellt eller kompletterande förfarande i en straffprocess.

Initiativet till medling kan tas av polisen, åklagarmyndigheten, någon annan myndighet eller sakägaren själv.

När det gäller minderåriga måste vårdnadshavarna samtycka till medling.

Mål som lämpar sig för medling är t.ex. skadegörelse, misshandel, vandalism, kränkning av hemfriden, ärekränkning, stöld och mindre tvister.

Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto
Juhonkatu 4, 60320 Seinäjoki

Chef för medlingskontoret, 040 774 8465
sovittelutoimisto@seinajoki.fi