Seinäjoella on tilaa moninaisuudelle

Horsma-veistoksen vaaleanpunainen kukka sinistä taivasta vasten.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 24.4. kokouksessaan Tilaa moninaisuudelle – Seinäjoen kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 2023-2024.

Kunnilla on yhteiskunnassa tärkeä rooli yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäjänä ja toteuttajana. Me Seinäjoella haluamme olla kaupunkina osaava, innostava ja turvallinen. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta turvallisuudella on iso merkitys. Asukkaat voivat kokea olevansa turvassa, kun heidän erilaiset tarpeensa huomioidaan. Kuntia velvoittaa tähän työhön myös vahva lakipohja. Sekä yhdenvertaisuuslaissa että laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta todetaan, että kunnan tulee edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa suunnitelmallisesti.

Suunnitelman tekoon osallistui asukkaita ja eri väestöryhmiä laajasti. Kaikilla asukkailla ja kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Sen lisäksi järjestettiin yhteensä seitsemän työpajaa eri ryhmille.

– Olen tietenkin ensinnäkin tyytyväinen siihen, että meillä on nyt tämä suunnitelma. Iloitsen erityisesti myös siitä, että kuulimme valmisteluvaiheessa laajasti eri ryhmiä, kertoo suunnitelmatyötä vetänyt hyvinvointipäällikkö Henna Rantasaari.

Suunnitelmaan on kirjattu neljä isoa tavoitetta:

  1. Ihmisten moninaisuus näkyy ja huomioidaan paremmin Seinäjoen kaupungin palveluissa ja viestinnässä.
  2. Seinäjoen kaupunki on esteetön kaupunki.
  3. Seinäjoen kaupungin henkilöstö osaa kohdata erilaisista taustoista tulevia asiakkaita.
  4. Seinäjoen kaupungin palvelut ovat saavutettavia.

Tavoitteet ovat laajoja, eikä niissä tulla heti valmiiksi. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi on määritelty toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Osa toimenpiteistä on jo edennyt. Esimerkiksi kaupungin henkilöstölle järjestetään koulutusta aiheesta ensi syksynä. Valtuustokauden päättyessä toimenpiteistä raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja:
Henna Rantasaari, hyvinvointipäällikkö, 050 354 9311, henna.rantasaari@seinajoki.fi