+
Tulosta
Etusivu

Perusopetus

Opintielle Seinäjoella

Tarjoamme laadukasta ja monipuolista koulutusta kaikenikäisille asukkaille.

Perusopetuksessa oppilaille järjestetään yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta ja opetusta. Hyvien perustietojen ja taitojen oppimisen ohella pidämme tärkeänä monipuolisia opiskelumahdollisuuksia.

Lukio-opiskelija voi laajan tarjonnan puitteissa rakentaa oman opinto-ohjelmansa. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat mukana yhteisessä oppilaitosverkossa. Näin tarjonta kattaa lähes kaiken Suomessa annettavan toisen asteen koulutuksen.

Peruskoulun ja lukion jälkeisestä koulutuksesta vastaavat koulutuskeskus Sedu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Aikuiskoulutus on monipuolista ja tarjoaa opiskelumahdollisuuksia kansalaisopistossa, aikuislukiossa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Yliopistokeskus tarjoaa mahdollisuuden yliopistotasoiseen täydennyskoulutukseen ja opiskeluun.

- - - - - - - - - -

Tietoja peruskoulujen oppilasalueista www.seinajoki.fi/oppilasalueet

Seinäjoen perusopetuksen ohjeet uskonnollisiin tilaisuuksiin www.seinajoki.fi/uskonnollisettilaisuudetkouluissaSeinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki