Tulikivimyllyssä kuivuneet ruudin valmistusaineet salpietari, rikki ja hiili jauhettiin jauheeksi. Tulikivimylly kävi vesivoimalla, jonka takia joessa näkyy patolaite sen kohdalla.

Mylly sijaitsi Kruutisillasta joen itäpuolella alavirrassa.