Ruuti ja salpietari kuivatettiin kuivaushuoneessa eli kuivoosaunassa, jonka rakennusparina toimii pannuhuone. Kuivoosaunan viereisestä pannuhuoneesta johtivat höyryputket kuivaushuoneeseen. Ruutia kuivattiin kolme vuorokautta noin 50°C lämmössä. Kuivattu ruuti vietiin uudelleen sihtihuoneeseen, jossa siitä puhdistettiin pölyt pois.

Kuivoosaunan kivijalka on kadonnut metsänpohjaan

Rakennuksen jäännökset sijaitsevat Ruutipuistossa joen länsipuolelle puiston eteläpäässä. Kuivoosaunaan kuului rakennusparina pannuhuone, joka on edelleen jäljellä. Pannuhuoneen läheisyydessä on kasvillisuuden peittämä kohouma, joka on kuivoosaunan kivijalka. Nykyään pannuhuoneen pannuhuoneen vieressä on museoyhdistyksen 1950-luvun alussa rakentama Seinäjoen museo. Sen esikuvana kerrotaan olleen ruutitehtaan satsihuone (kohde 7). Pannuhuoneen ja kuivoosaunan läheisyydessä sijaitsee myös patokiveys, joka sijoittuu Kruutisillan (kohde 15) ja pannuhuoneen välille Ruutipuistontien eteläpuolelle.