Salpietarihuonetta vastapäätä sijaitsi luutraushuone eli lutteri. Luutraushuoneessa ruutitehtaalle tuotu salpietari-aines puhdistettiin keittämällä. Puhdistuksen jälkeen salpietari kuivattiin joen toisella puolella sijaitsevan kuivoosaunan suurissa rautapannuissa.

Lutterin kivijalka sijaitsee joen itäpuolella aivan joen vieressä.