Tähti-päiväkodin piha-alue, Eskoo

Isoset ovat Jani Rättyän tekemät neljä valoveistosta, jotka pohjautuvat päiväkotilaisten tekemiin piirustuksiin.  Teokset valaisevat kahdenpuoleisesti rakennusta ja kulkuväylää. Valoveistokset ovat 2,5 metriä korkeita. Hahmot on tehty alumiinista ja led-valoista.

Jani Rättyä huomioi julkisissa teoksissaan usein paikan historiaa ja sen erityisluonnetta. Hänen tyylinsä vaihtelee monen eri tekniikan ja materiaalin välillä.

Seinäjoen julkiset taideteokset

Jani Rättyän teos Isoset
Jani Rättyä (s.1973): Isoset (2021), kuva: Mika Rinta-Porkkunen