Kestävä liikenne

Sivu on toteutettu osana Smart SUMP Seinäjoki -hanketta, joka on rahoitettu REACT-EU määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.