Törnävän uusi koulu rakennetaan vuokratilahankkeena

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessan maantaina 22.11. esityksen, jonka mukaan Törnävän uusi koulu rakennetaan vuokratilahankkeena.

Vuokraustoteutuksen kilpailutus on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2022. Tontin omistus säilyy kaupungilla, ja se vuokrataan hankkeen toteuttajalle.

Oppilasennusteiden mukaan tilaa tarvitaan noin 10 perusopetusryhmälle ja tukitiloille. Uudisrakennuksen tarve olisi noin 2200 kerrosneliömetriä. Lähtökohtana on säilyttää puukoulu osana koulukokonaisuutta. Uudisrakentaminen on suunnitelmassa sijoitettu Hamarintien puoleiseen osaan tonttia, jolloin koulurakennus toimisi myös melusuojauksena.

Antti Takalaa esitetään sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen kaupungin
sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi valitaan kasvatustieteen ja kauppatieteiden maisteri Antti Takala. Alavuden sivistysjohtajana työskentelevä Takala aloittaa virassa 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lausunto purkulupahakemuksesta

Kaupunginhallituksella ei ollut huomauttamista Senaatin Asema-alueet Oy:n purkulupahakemukseen, joka koskee Pohjolantie 1:ssä sijaitsevaa vanhaa asuintaloa, varastorakennusta ja teollisuusvarastoa.

SOTE- hankkeeseen sitoutuminen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa hallinnoiva Seinäjoen kaupunki sitoutuu viemään
eteenpäin psykososiaalisten menetelmien kehitystyötä yhteistyössä Tays-erityisvastuualueen hallinnoiman hankkeen kanssa.

Vammaisneuvoston nimeäminen

Kaupunginhallitus valitsi valtuustokaudelle uuden vammaisneuvoston sekä nimesi sen puheenjohtajaksi Suvi Ontto-Panulan ja varapuheenjohtajaksi Jenni Louhivuoren.

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä
Kokouksen esityslista