Seinäjoki myy Seinäjoen Myllypuistokodin osakekannan sijoitusrahastolle

Kaupunginhallitus tarkensi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle annettua selvitystä toimitiloista seuraavasti:

Seinäjoen kaupungin tarkoituksena on myydä Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin koko osakekanta Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöille.

Kauppaan sisältyvät yhtiön jo omistamat rakennetut kolme rakennusta: kaupunginsairaala osasto M3, Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö ja Myllypuistokoti sekä talousrakennus.

Lisäksi myydään Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille määräala noin 20 000 m2 tontista. Näistä tiloista Seinäjoen kaupunki tekee 20 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen ostajan kanssa.

Kaupassa ostajalle siirtyvät myös Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodin tytäryhtiön Kiinteistö Oy Seinäjoen Aallokon osakkeet. Kiinteistö Oy Seinäjoen Aallokko rakennuttaa omistukseensa perhepalvelukeskus Aallokon. Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokoti on vuokrannut rakennettavat tilat 20 vuoden vuokrasopimuksella Seinäjoen kaupungille. Vuokrasopimus on ilmoitettu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen siirtyvänä vuokrasopimuksena ja hyvinvointialueen aluevaltuusto on sen siirtymisen hyväksynyt.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Aallokko ostaa myöhemmin rakennusta varten tarvittavan tontin Seinäjoen kaupungilta.

Em. omaisuusjärjestelyyn liittyen kaupunginhallitus teki jo omalta osaltaan päätökset ja esittää valtuustolle maa-alueen myymistä Kiinteistö Oy Seinäjoen Myllypuistokodille.

Seinäjoen kaupungin tarkoituksena on myydä myös seuraavat kohteet tontteineen:
Pajurinne
Simunanrannan palvelukeskus
Ylistaron toimintakeskus
Västinkartano
Palvelutalo Liisantupa
Nurmon terveysasema
Ylistaron terveysasema
Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema

Kohteet vuokrataan takaisin kaupungille määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimukset siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginhallitus teki tarvittavia täydennyksiä ja muutoksia myös hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja henkilöstöstä. Selvityksiä voidaan täydentää 30.6.2022 mennessä.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2021. Kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunnan ehdotuksessa esitetään, että valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan lokakuun loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupunkistrategian 2022–2029. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunkistrategian kokouksessaan 20.6.

Yhteenveto 13.6. kokouksen päätöksistä
Kokouksen 13.6. esityslista