Seinäjoen talousarvio 2021 vahvistaa taloutta uudistaminen keskiössä

Seinäjoen kasvu ja kehitys on jatkunut vuoden 2020 aikana myönteisesti. Asukasluvun arvellaan kasvavan vuoden loppuun mennessä noin 500 asukkaalla. Kaupunki valittiin myös Suomen yritysmyönteisimmäksi kaupungiksi. Yhteinen missio on pitää Seinäjoen kaupunki menestyjien joukossa ja kiinnostavana kaupunkina myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu epävarmassa taloustilanteessa koronapandemian vuoksi. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus ei sisällä veronkorotuksia eikä lomautusten kautta haettavia säästöjä. 

Vahva talous on perusta tärkeille peruspalveluille ja kaupungin kasvullekin.

– Fiksu uudistaminen on avainasemassa, kun tulevaa rakennetaan. Taloutemme on oltava kestävällä tavalla tasapainossa. Siksi menonkasvu vuodessa saisi olla enintään noin 2 %. Eritoten tähän vaikutetaan talousarvion toteuttamisessa. Huomiota halutaan kiinnitettävän toiminnassa siten, että palvelut tehdään tehokkaasti, mutta myös vaikuttavasti, sanoo kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Tämän vuoden tilinpäätös on jäämässä alijäämäiseksi 6,5 milj. euroa, pääsyynä koronapandemia.

Kaupunginjohtajan ehdotus on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa siten, että vuoden 2021 suunniteltu tulos on positiivinen, tilikauden tulos on ylijäämäinen +149 900 euroa. Vuosikate on 22,7 milj. euroa ja se kattaa investoinneista aiheutuvat poistot 100 %:sti. Tämän saavuttaminen on tarkoittanut erittäin tarkkaa valmistelua toimialoilla, uusien tulojen etsimistä, rakenteellisia uudistuksia ja palvelujen karsimistakin.

– Talousarvio 2021 on laadittu tiukaksi, silti menot kasvavat vuoteen 2020 nähden (+2,5 %), mutta selkeästi maltillisemmin kuin edellisinä vuosina. Koko organisaation yhteen hiileen puhaltaminen ja vastuullinen yksituumainen toiminta kaupungin tulevankin menestymisen eteen on välttämätöntä. Talousarviovuoden onnistuminen ja erityisesti tulevien vuosien talouden kestävyys vaativat hyvää ja kehittävää johtamisotetta ja valmiutta uusiutua ja tehdä rakenteellisiakin muutoksia, rahoitusjohtaja Mika Itänen jatkaa.

Vuoden 2021 talousarvio on vasta torjuntavoitto poikkeuksellisissa oloissa. Mutta suunta on oikea.

– Mikäli hyvä kehitys kyetään pitämään suunnitelmavuosina 2022–2024, silloin kaupungin velkaantuminenkin saadaan taittumaan ja kertyneet ylijäämät parhaiten turvattua. Tällöin pystymme palvelemaan kaupunkilaisia ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa, kiteyttää kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Investoinnit

Seinäjoki investoi ensi vuonna 28,3 miljoonaa euroa. Keskeisimmät investoinnit kohdistuvat talon- ja kadunrakentamiseen. Kadunrakentamisen suurimmat investoinnit ovat Ruukintien jatke ja Roveksen alue. Asumiseen tulee lisää tontteja Pajuluomaan. Maa-alueita ostetaan noin 900 000 eurolla. Hulevesi-investointeihin käytetään 1,2 milj. euroa.

Suurimmat talonrakennushankkeet:

  • Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaaran korvaavat tilat ja uusi liikuntahalli (3,0 M€). Tähän saadaan valtionavustusta 750 000 euroa.
  • Kertunlaakson uuden alakoulun rakentaminen valmiiksi (2,2 M€)
  • Nurmo-talon peruskorjaus (1,3 M€)

Muita merkittäviä hankkeita:

  • Sillat, mukana Björkenheimin silta (1,5 M€)
  • Asemanseudun kehittäminen ja suunnittelu (0,95 M€)
  • Kevyen liikenteen väyliin (0,9 M€)
  • Skeittipuisto (0,2 M€).

Veroperusteet pysyvät samana.

  • Kunnallisvero on 21,0 %.
  • Kiinteistöverot: mm. yleinen 1,45 %, vakituiset asuinrakennukset 0,60 % ja muut asuinrakennukset 1,65 %.

Taseessa kumulatiivista ylijäämää on 13,5 miljoonaa euroa ja kaupunkikonsernilla 93 miljoonaa euroa.

Ennakoitu lainamäärä/asukas laskee 14 euroa vuonna 2021. Seinäjoen kaupungin lainamäärä on silti yhä korkea 5 299 euroa/asukas, yhteensä 343,9 miljoonaa euroa. Konsernilainaa on 10 000 euroa/asukas, yhteensä noin 650 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion loka–marraskuun kokouksissa. Valtuustoon asia etenee 9.11.

Talousarvioehdotus 2021 pdf-tiedostona täällä

Talousarvioinfon 15.10.2020 esitysmateriaali pdf- tiedostona

Lisätiedot:
rahoitusjohtaja Mika Itänen, 040 566 1245
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, 050 340 3401