Talousarvio

Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunitelman kolmelle seuraavalle vuodelle edellisen vuoden marraskuussa.

Talousarvio 2021, kaupunginjohtajan ehdotus

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Seinäjoen kaupungin tilinpäätösasiakirjaan sisältyy toimintakertomus, toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetty tilinpäätös.