Talousarvio

Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion ja taloussuunitelman kolmelle seuraavalle vuodelle edellisen vuoden marraskuussa.

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Seinäjoen kaupungin tilinpäätösasiakirjaan sisältyy toimintakertomus, toteutumisvertailut, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetty tilinpäätös.