Päihdetilannekysely osoittaa: Nuoret kohtaavat arjessaan monenlaisia päihteitä

Ihmisiä piknikillä Lakeuden puistossa.

Seinäjoen kaupunki toteutti keväällä päihdetilannekyselyn, jonka avulla haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä kaupungin päihdetilanteesta. Kyselyssä painotettiin erityisesti nuorten päihteidenkäyttöön liittyviä havaintoja. Päihdetilannekysely perustuu THL:n Pakka-toimintamalliin. Edellinen päihdetilannekysely toteutettiin Seinäjoella osana maakunnallista kyselyä vuonna 2021.

Tällä kertaa kyselyyn haluttiin erityisesti vastauksia nuorilta, siksi nuorille julkaistiin kyselystä oma versio. Nuorten kyselyyn kerättiin vastauksia yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Vastauksia nuorten kyselyyn saatiin 716. Aikuisten kyselyyn vastasi 263 henkilöä.

Nuorten havainnot alaikäisten päihteidenkäytöstä

Kyselyn mukaan nuoret kohtaavat arjessaan monenlaisia päihteitä. Nuoret ovat havainneet erityisesti alaikäisten tupakkatuotteiden (tupakka, sähkötupakka, nuuska) käyttöä. Kyselyn vastausten mukaan tupakoinnin jälkeen yleisin alaikäisten käyttämä päihde on sähkötupakka eli vape. Myös nuuskan ja alkoholin käyttöä on havaittu laajasti. Kannabiksen ja muiden huumausaineiden sekä lääkkeiden väärinkäyttöä on myös havaittu.

”Päihdetilannekyselyn vastausten mukaan tupakoinnin jälkeen yleisin alaikäisten käyttämä päihde on sähkötupakka eli vape.”

– Vanhempien voi olla hankala havaita sähkötupakan käyttöä, koska vapet ovat aikuisille vieraampia. Niitä on myös olemassa hyvin monenlaisia ja niiden tuoksua voi olla vaikea tunnistaa. Olemme havainneet sähkötupakan yleistyneen jopa alakoululaisilla, kertoo Seinäjoen kaupungin erityisnuorisotyöntekijä Raisa Mäkynen.

Taulukko nuorten päihdehavainnoista.
Taulukko 1. Nuorten havainnot alaikäisten käyttämistä päihteistä.

Nuoret hankkivat päihteitä somen kautta

Suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista on nähnyt jonkin päihteen välittämistä alaikäiselle. Tupakkatuotteiden välittämistä oli nähnyt 440 vastaajaa ja alkoholin 366 vastaajaa. Huumeiden välittämistä alaikäiselle oli nähnyt 83 vastaajaa. Aikuisten vastaukset ovat saman suuntaisia nuorten vastausten kanssa, mutta suurin osa kyselyyn vastanneista aikuisista, 160 vastaajaa, ei ole lainkaan havainnut päihteiden välittämistä alaikäisille.

Päihdetilannekyselyn mukaan nuoret hankkivat päihteitä sosiaalisen median kanavista. Alkoholin lisäksi somessa ostetaan ja myydään paljon myös tupakkatuotteita. Päihteitä välitetään alaikäisille myös kauppojen pihoissa ja muilla ulkoalueilla. Erityisesti tupakkatuotteita välitetään myös kouluilla. Vastausten perusteella harva nuori (78) tiesi jonkun kaupan tai kioskin, josta alaikäiset saisivat ostettua päihteitä. Myös aikuisten havainnot siitä, että nuorelta vaikuttaneen ostajan ikää ei ostotilanteessa tarkisteta, ovat vähäisiä.

Positiivista on, että suuri osa nuorista vastaajista tietää, mistä hakea apua päihteiden käytön vähentämiseen tai lopettamiseen tarvittaessa.

Taulukko paikoista, joissa nuoret ovat havainneet päihteiden välittämistä alaikäisille.
Taulukko 2. Nuorten havainnot paikoista, joissa päihteitä on välitetty alaikäisille.

Myös nuorten huoli läheisten jaksamisesta nousi kyselyssä esiin. Lähes puolet vastanneista on huolissaan joko ystävän tai perheenjäsenen jaksamisesta, mielialasta tai mielen hyvinvoinnin haasteista. Sen sijaan suurin osa vastanneista nuorista (581) ei ole huolissaan ystävän päihteiden käytöstä, vaikka huolestuneitakin oli jonkin verran (145).

Taulukko, jossa näkyy nuorten vastaukset kysymykseen onko huolissaan läheisen jaksamisesta tai mielen hyvinvoinnista.
Taulukko 3. Osa nuorista on huolissaan läheisen jaksamisesta tai mielen hyvinvoinnista. Nuorten kyselyvastaukset.

Kyselyn tulokset vahvistavat oletuksia

Seinäjoella lasten ja nuorten parissa toimivan ehkäisevän päihdetyön työryhmän jäsenet eivät yllättyneet kyselyn tuloksista. Päihteiden arkipäiväisyys, sosiaalisen median merkitys ja mielen hyvinvoinnin haasteet ovat olleet näkyvillä toimijoille jo pidempään.

– Minulle tämä antaa signaalin siitä, että meidän tulee vahvistaa entisestään tekemäämme työtä. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Toivoisin enemmän avointa keskustelua aiheesta niin kouluissa kuin kotonakin. Haluan rohkaista vanhempia juttelemaan omien lastensa ja nuortensa kanssa, sanoo hyvinvointipäällikkö Henna Rantasaari Seinäjoen kaupungilta.

Myös nuoret toivovat ehkäisevää päihdetyötä tehtävän laajasti eri tavoin. Nuoret toivovat aiheen käsittelyä nuorisotiloilla tai terveystiedon tunneilla, päihteettömiä bileitä ja nuorilta nuorille suuntautuvaa työtä. Nuoret pitävät aikuisten jalkautumista nuorten pariin tärkeänä ja toivovat aikuisten läsnäoloa. Kysyimme mitä mieltä nuoret ovat nuorisotyöntekijöiden ja vapaaehtoisten aikuisten jalkautumisesta nuorten pariin. Asteikolla 1-5 (1 tosi huono – 5 tosi hyvä) vastauksien keskiarvoksi tuli 3,8.

Päihdetilannekyselyn yhteenveto

Lisätietoja

Rantasaari Henna

hyvinvointipäällikkö , Hyvinvointi ja osallisuus