Louhimon lastenkulttuuripalkinto apulaisrehtori Petri Välimäelle

Seinäjoen kaupungin Lastenkulttuurikeskus Louhimo myöntää neljättä kertaa vuonna 2019 lanseeratun lastenkulttuurin kiertopalkinnon. Louhimon myöntämä Lavain on palkinto merkittävästä työstä lastenkulttuurin eteen. Palkinto myönnetään vuosittain lastenkulttuurin mahdollistajalle sekä lastenkulttuurin asemaa edistäneelle henkilölle.

Vuonna 2022 Lavain-palkinnon saajaksi on valittu apulaisrehtori, muusikko ja filosofian maisteri Petri Välimäki. Louhimon palkinnonjakotyöryhmä haluaa korostaa tämän vuoden palkinnossa pitkäjänteistä yhteistyötä. Välimäki on ollut edistämässä lastenkulttuuria aivan lastenkulttuurikeskus Louhimon alkuvuosista lähtien. Välimäen kanssa on kehitetty palveluita niin varhaiskasvatukseen, nuorille musiikinharrastajille kuin ammattikasvattajillekin. Erityisen merkityksellistä on, että monet kehitetyt mallit ovat jääneet elämään ja siten vaikuttamaan pitkäjänteisesti lasten ja nuorten taidekasvatukseen.

Louhimon palkinnonjakotyöryhmän mukaan laadukkaat lastenkulttuurisisällöt syntyvät usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. ”Välimäen kanssa yhteistyössä on ollut merkityksellistä avoin vuoropuhelu, jonka kautta on syntynyt sisältöjä aitoon tarpeeseen”, toteaa Louhimon lastenkulttuurikoordinaattori Tuomo Kallio. Palkinnon myöntöä puoltaa Välimäen pitkäjänteinen työ musiikkikasvatuksen parissa.

Louhimolaisten kokemuksen mukaan lastenkulttuurin avainhenkilöt voivat olla taustatekijöitä, joita ei yleisissä keskusteluissa aina huomata. Kiertopalkinnon myötä on mahdollista nostaa esiin vähintään kerran vuodessa lastenkulttuurin merkittäviä rakentajia. Aiempina vuosina Lavain-palkinto on myönnetty lastenkulttuurin alueellisesta ja kulttuurikasvatussuunnitelmiin liittyvästä pitkäjänteisestä työstä Kurikan eläkkeelle jääneelle kulttuuripäällikölle Maija-Leena Rosténille, Seinäjoen lapsiperheiden sosiaalipalveluiden Tupasvillan perhetyön vastaavalle perheohjaajalle Päivi Tulisalolle sekä kulttuurivaikuttaja Suoku Sirenille.

Lavain-nimi muodostuu sanoista lastenkulttuurin avainhenkilö. Avaimen muotoinen teos on saarnista veistettyä eteläpohjalaista käsityötä. Avain symbolisoi ovien avaamisen lisäksi myös ratkaisukeskeisyyttä. Saarni materiaalina on lujaa, sitkeää ja kulutusta kestävää. Jalo lehtipuu viestii myös saajan jaloudesta, mitä louhimolaiset Välimäen toiminnassa näkevät. Lavaimen on suunnitellut Louhimolta Tanja Huuskonen ja käytännön toteutuksen on tehnyt muusikko ja kädentaitaja Marcus Hietanen.