Osallisuuden monet näkökulmat

Osallisuusmalli
Osallisuusmalli Elämäni Seinäjoki

Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli sai hyväksynnän kiinnostavien ja monipuolisten keskusteluiden kautta. Merkityksellistä Seinäjoen osallisuusmallissa on se, että se elää ja kehittyy sekä vastaa ajankohtaisiin ilmiöihin. Toisin sanoen se ei ole mikään pöytälaatikkomalli vaan toiminnallinen ja eri näkökulmia sisältävä kokonaisuus. Luomme edellytyksiä osallisuuden toteuttamiseen.

Osallisuutta voi tarkastella monen erilaisen näkökulman kautta. Minulta on monesti kysytty, miten määrittelet osallisuuden. Itse en ole omaa määritelmää tehnyt. Vaan kerron mieluummin, että miten sitä voi tarkastella monen erilaisen näkökulman kautta.

Kaupungin näkökulma

Tuotetaan tietoa siitä mitä kaupunki tekee ja mistä asioista päätetään. Luodaan mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Kannustetaan yhteisöjä ja asukkaita omaehtoiseen kaupunkikehittämiseen, äänestämiseen, tekemään aloitteita ja vahvistamaan omien asuinalueiden paikallisidentiteettiä. Tärkeää on lisätä kaupungissa pitovoimatekijöitä, niitä syitä miksi Seinäjoella on hyvä asua.

Päätöksentekijöiden näkökulma

Osallisuuden kautta saadaan tietoa päätöksenteon tueksi. Päätöksentekijät saavat kattavamman näkemyksen yhteisestä hyvästä, joka auttaa päätöksenteossa. Syntyy tyytyväisyyttä yhdessä kehitettyihin ratkaisuihin. Päätöksentekijät eli luottamushenkilöt ovat asukkaiden ääni ja heidän kauttaan saadaan tärkeitä asioita vietyä eteenpäin.

Asukkaiden näkökulma

Luodaan mahdollisuuksia asukkaille vaikuttaa oman lähiympäristön suunnitteluun, yhteisöllisempiin asuinalueisiin, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Asukkailla on tunne, että heitä kuunnellaan, heidän asioitaan viedään eteenpäin ja heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin, jotka koskettavat heitä.

Yhteisöjen näkökulma

Asukkailla, yhteisöillä sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksillä on avainrooli kaupunginosien kehittämiseen itsenäisesti. Mahdollisuus luoda positiivista brändiä kaupunginosista ja kylistä, omaa paikallisidentiteettiä. Luoda yhteisöjä, joissa naapurit tuntevat toisensa. Asukkaille tulee tunne, että tämä on maailman paras paikka asua. Seinäjoen kökkäperinteet tuovat asuinalueille toimintaa, tapahtumia ja elämää.

Tässä linkki Seinäjoen osallisuusmalli – Elämäni Seinäjokeen, käy tutustumassa: http://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/osallistujavaikuta/seinajoenosallisuusmalli.html

Vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta

Poikkitieteellinen kaupallinen-humanisti, joka työskentelee alati muuttuvassa poikkihallinnollisessa työympäristössä Seinäjoen kaupungilla. Joka päivä on erilainen kokonaisuutensa, mikä tekee työstä kiinnostavan ja monipuolisen. #osallisuus #vuorovaikutus #yhteisöllisyys #kaupunkisuunnittelu #aluekehitys @sjkkaupunki