Kirjaston kestävä vuosi 2022

Seinäjoen kirjaston ekotiimi katselee kirjastoelämää vihreiden silmälasien läpi ja pohtii, miten kestävää kehitystä voidaan edistää kirjastopalveluiden avulla. Kirjaston idea itsessään perustuu jakamistalouteen ja nykyään monet yhteiskäyttöiset laitteet ja esineet täydentävät kirjaston palveluita. Vuoden 2022 aikana Seinäjoen kirjastojen lainattavien esineiden valikoima kasvoi: kirjastosta voi nyt lainata liikunta- ja pelivälineitä, pulkan, kahviastiaston tai energiamittarin. Lista kaikista lainattavista esineistä löytyy kirjaston kotisivuilta. Yhteiskäyttöisten laitteiden ja esineiden hyödyntäminen on samalla helppo ympäristöteko.

Erilaiset ympäristöön ja luontoon liittyvät teemapäivät näkyvät myös kirjastossa esimerkiksi näyttelyiden, tapahtumien ja kampanjoiden muodossa. Esimerkiksi Älä osta mitään -päivänä alkanut lautapelien ja palapelien vaihtoviikko loppuvuodesta sai suuren suosion ja innosti asiakkaita tuomaan itselle tarpeettomiksi jääneitä pelejä muiden käyttöön. Asiakkaat ottivat pelien vaihtoviikon niin hyvin vastaan, että siitä on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne. Joulun aikaan kannustimme asiakkaita antamaan läheisilleen aineettomia lahjoja. Ideana oli yhdistää kirjaston tarjoama palvelu ja yhteinen aika läheisen kanssa. Lahjakortilla saattoi antaa joululahjaksi esimerkiksi peli-illan, leffaillan, luontoretken tai lukuhetken kirjaston tarjoaminen esineiden ja palveluiden avulla.

Palapelejä ja lautapelejä kirjaston kaartuvalla pöydällä.

Kirjasto sai olla mukana myös Seinäjoen kaupungin kestävän kehityksen videosarjassa, jossa esitellään kaupungin toimintaa ekoviisauden näkökulmasta. Kesällä julkaistun kirjaston videon pääset katsomaan Seinäjoen kaupungin Youtube-kanavalta. Vuonna 2022 kirjasto testasi myös kirjojen muovittamattomuutta. Kokemusten perusteella päätettiin muovittaa jatkossa ainoastaan aikuisten romaanit ja muutamat suosituimmat aikakauslehdet.

Kuntalaissa mainitaan palvelujen tuottaminen ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Asiaa on käsitelty myös kirjastoalan suosituksissa ja strategioissa. Yleisten kirjastojen laatusuositus ohjeistaa edistämään kestävää kehitystä ja huolehtimaan, että se toteutuu kaikissa kirjaston toiminnoissa. Suomen kirjastoseuran strategiassa on listattu kolme tärkeintä tavoitetta vuosille 2021-2025 ja niistä yksi on kirjaston roolin vahvistaminen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kestävä kasvu ja ekoviisas elämä mainitaan myös Seinäjoen kaupunkistrategiassa 2022-2029 (pdf, saavutettava). Kirjastot voivat viedä muutosta eteenpäin ja inspiroida ihmisiä kestävään elämään. Kirjastojen tulee tarkastella kriittisesti myös oman toimintansa ekologista kestävyyttä. Kirjaston ekotiimin työ on yksi osa tätä toimenpiteiden kokonaisuutta.

Elina Kortesmäki