Kaupunkistrategian tulokset: Asukkaat haluavat kehittää turvallista ja toimivaa Seinäjokea

Seuraavassa vaiheessa kaupunkistrategian tekoon osallistuvat henkilöstö ja luottamushenkilöt.

Seinäjoen kaupunkistrategian valmistelun ensimmäisen vaiheen tulokset on nyt analysoitu. Syys-lokakuussa tehtyyn asukaskyselyyn tuli 1523 vastausta. Vastaajista 89 prosenttia vastasi asukkaan roolissa, loput 11 prosenttia vastasivat yrittäjän tai järjestön edustajan näkökulmasta.

Verkkokyselyn tavoitteena oli kerätä asukkaiden ajatuksia, ideoita ja käsityksiä parhaasta mahdollisesta tulevaisuuden Seinäjoesta. Kyselyllä kartoitettiin myös Seinäjoen erityispiirteitä. Täältä voit ladata asukaskyselyn tulokset.

Vastaajien näkemys Seinäjoen vahvuuksista voidaan kiteyttää pähkinänkuoreen seuraavasti:
Seinäjoki on pieni iso kaupunki, jossa on asumisväljyyttä, maaseutumaista rauhallisuutta ja luontoa, mutta joka tarjoaa ison kaupungin palvelut. Kulkuyhteydet pelaavat rauta- ja maanteitse joka suuntaan. Seinäjoelta löytyy kohtuuhintaisia asuntoja eri elämäntilanteisiin, ja palveluihin on lyhyt matka. Etenkin kulttuurin ja liikunnan harrastustarjonta on monipuolinen.  Yrittäjyysmyönteisyys, halu kehittyä ja tekemisen meininki välittyvät vahvasti eri toimijoille. Seinäjokelaiset arvostavat eteläpohjalaisuutta ja haluavat pitää sitä esillä.

Suurimmat kehittämiskohteet vastaajat kokivat seuraavasti:
Seinäjoen keskustan palvelutaso ja viihtyisyys ovat iso tulevaisuuden huolenaihe. Asukkaat kaipaavat lisää suvaitsevaisuutta erilaisille näkemyksille ja toimijoille. Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta toivotaan lisää. Asukkaiden mielestä ekologiset näkökulmat ja ilmastotavoitteet tulisi ottaa vahvemmin huomioon kaikessa päätöksenteossa. Yhtenä ekologisena toimenpiteenä mainitaan joukkoliikenteen kehittäminen. Tapahtumia toivotaan järjestettävän ympärivuotisesti, ja Aalto-keskusta tulisi hyödyntää paremmin kaupungin vetonaulana.

Seuraavassa vaiheessa kaupunkistrategiaan osallistetaan kaupungin ja konserniyhtiöiden henkilökunta sekä luottamushenkilöt.

Kaupunkistrategia etenee kaupunginvaltuustoon helmikuussa 2022.

Lisätietoja: elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, erkki.valimaki@seinajoki.fi, puh. 0407748331