Upan yleissuunnitelman näyttely

Upan kaupunginosan yleissuunnitelman näyttely on esillä Seinäjoen kaupunginkirjaston Apilan aikuisten osaston näyttelytilassa sekä Seinäjoen kaupungin nettisivuilla 10.10. – 21.10.2022. Näyttelyssä esitellään Upan alueen idealuonnoksia, jotka on laatinut tamperelainen Arkkitehdit LSV.

Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen edustajat ovat näyttelyssä paikan päällä keskustelemassa suunnitelman sisällöstä torstaina 20.10. klo 16-18.

Näyttelyplanssit ja lisätietoja Seinäjoen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen nettisivuilla.