Seinäjoki lisää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia

Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli kokoaa yhteen tietoa, miten voi osallistua kaupungin palveluiden suunnitteluun, jättää palautteita, tehdä aloitteita, edistää kylä- ja kaupunkiaktivismia ja seurata päätöksentekoa. Osallisuusmalli toimii ohjaavana työkaluna avoimempaan ja osallistavampaan kaupunkisuunnitteluun.

Seinäjoen kaupunki on kaupunkistrategiassaan 2018-2025 sitoutunut asukasosallisuuden vahvistamiseen ja linjannut, että Seinäjoelle luodaan osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jonka periaatteet ohjaavat osallisuuden rakentamista. Osallisuusmallin valmistelu on tehty yhdessä kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden, asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

– Osallisuusprosessien myötä saadaan kuntalaisilta tietoa ja ymmärrystä päätöksenteon tueksi, avoimuus lisääntyy ja eri-ikäisten ääni tulee paremmin esiin. Näin syntyy kattavampi näkemys yhteisestä hyvästä sekä tyytyväisyys yhdessä kehitettyihin ratkaisuihin, toteaa vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila Seinäjoen kaupungilta.

Merkityksellistä osallisuudessa on se, että osallisuusprosessien kautta luodaan mahdollisuuksia kehittää lähiympäristöä. Kuntalaiset viihtyvät kaupungissa ja kokevat sen omakseen. Nämä tekijät lisäävät asukkaiden hyvinvointia, Mattila jatkaa.

Osallisuusmallin toimenpiteitä viedään eteenpäin neljän vuoden valtuustokauden syklin mukaisesti. Asukkaiden mielipiteitä ja toiveita kysytään vuosittain. Vastausten pohjalta muokataan osallisuuden toimenpiteitä ja tuodaan uusia toteutustapoja mukaan osallisuusmalliin.

– Osallisuusprosessien kautta tuotetaan kuntalaisille sellaisia palveluita ja kaupunkiympäristöä, joilla on kysyntää ja tarvetta. Uudistamalla toimintatapojamme ja -kulttuuriamme autamme jokaista kaupungin työntekijää löytämään ja toteuttamaan oman työn kannalta merkityksellistä osallisuutta. Onnistuakseen osallisuustyö vaatii johdon tuen, toteaa elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta.

Seinäjoen osallisuusmalli koostuu neljästä eri kokonaisuudesta (ks. liite Seinäjoen osallisuusmalli – Elämäni Seinäjoki):

1. Aktiivinen ja yhteisöllinen Seinäjoki
Tuemme vahvaa paikallisidentiteettiä ja kaupunki- ja kyläaktivismia, jotta kenellä tahansa on mahdollisuus tehdä itse oman näköistään kaupunkia.

2. Uudistuva kaupunkiympäristö
Annamme asukkaille aidon mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miltä kaupunkikuva näyttää. Huolehdimme osallisuuden toteutumisesta kaupunkisuunnittelussa jo aikaisessa vaiheessa.

3. Sujuvat palvelut
Kaupungin palvelut ovat käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ja kuntalaista lähellä. Osallisuuden kokemus toteutuu myös palveluarjessa käytännön tekojen ja hyvän vuorovaikutuksen kautta.

4. Avoin vuorovaikutus
Osallistumisen vaikutuksista viestitään avoimesti ja aktiivisesti. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää, ja tuemme vuorovaikutusta kaupunginjohdon, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välillä.
Kaupunginhallitus käsittelee osallisuusmallia kokouksessaan 20.1.2020.
Katso video, osallistu ja vaikuta.

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupunki, elinvoima ja kilpailukyky, p. 040 530 5111, kirsi.mattila@seinajoki.fi, twitter@KikiMattila. www.seinajoki.fi/osallistu

Liite: Seinäjoen osallisuusmalli – Elämäni Seinäjoki (pdf, 1.63 Mt)