Seinäjoen kaupunki, Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alueen yleissuunnitelma

Seinäjoen kaupunki pyytää tarjoustanne Seinäjoen Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alueen yleissuunnitelmaa varten. Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven alue toimii laajamittaisesti eri liikunta- ja virkistyskäytössä. Alue sijaitsee vain 2–3 km päässä kaupungin keskustasta. Kyseisellä alueella toimii aktiivisesti kaupungin, seurojen, yhdistysten sekä yritysten eri toimijat tarjoten ihmisille monenlaisia liikunta- ja virkistäytymispalveluja. Alueelle on tehty nykytilankuvaus ja luontoselvitys alueesta, joissa kerrotaan tarkemmin suunnitelma-alueen erityispiirteistä. Luontoselvitys luovutetaan työn alussa.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset:

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi 17.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Tilaaja antaa vastaukset esitettyihin kysymyksiin 20.11.2023 klo 16:00 mennessä samassa paikassa, missä sijaitsevat hankinnan tarjouspyyntö liitteineen.

Tarjouksen jättäminen:

Tarjous on jätettävä (ns. kahden kuoren periaatteella) 27.11.2023, klo 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen:

kirjaamo.kaupunkiymparisto@seinajoki.fi

Tarjoukset tulee lähettää kahtena erillisenä sähköpostina otsikoiden, kummasta tarjouspaketista on kyse:

  1. Tarjous ilman hintatietoa_Jouppilanv yleissuunnitelma_yrityksen nimi
  2. Tarjous hintatiedoilla_Jouppilanv yleissuunnitelma_yrityksen nimi

Tarjouspyyntöasiakirjat: