Seinäjoki ottaa vastaan Ukrainasta sotaa pakenevia

Seinäjoelle on saapunut jo useita kymmeniä Ukrainan sotaa pakenevia henkilöitä. Pääosa on tullut kaupunkiin yksityishenkilöiden tukemana.

Ukrainasta tulevat henkilöt voivat asettua Seinäjoelle EU-laajuisen tilapäisen suojelun direktiivin käyttöönoton myötä. On myös mahdollista, että osa tulijoista hakeutuu Suomeen turvapaikkamenettelyn kautta. Passin kanssa saapuvilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa 3 kuukautta ilman viisumia. 

Seinäjoen kaupunki tulee hädässä olevien asettumista Seinäjoelle monin tavoin ja tekee yhteistyötä vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Seinäjoki on varautunut tarjoamaan hätämajoitusta kunnan alueella oleskeleville, joilla ei ole muuta majoitusta Seinäjoella. Kaikille kuntaan Ukrainasta tuleville järjestetään tarvittaessa majoitus.

Seinäjoelle tulleiden joukossa on myös lapsia ja nuoria. On todennäköistä, että heidän oleskelunsa Seinäjoella on pitempiaikaista, jolloin heille järjestetään myös perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut.

Alakouluikäiset osallistuvat Marttilan tai Lintuviidan koulussa peruskouluun valmistavaan opetukseen. Yläkouluikäiset opiskelevat Seinäjoen lyseossa. Kaupunki selvittää parhaillaan, missä päiväkodissa lapset voisivat aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on varauduttu mahdolliseen palvelutarpeeseen ja lisäresurssin tarvetta selvitetään.

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajille tarkoitettu MONI-info tukee Seinäjoelle tulevien ukrainalaisten asettumista Seinäjoelle. MONI-infosta voi saada ukrainan- tai venäjänkielistä palvelua sekä ohjausta muihin palveluihin.
Moni-infon verkkosivut ja yhteystiedot

 Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Ukrainalaisten auttaminen, Sisäministeriö