Seinäjoki mukaan valtakunnalliseen Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeeseen

Kaksi henkilöä istuu tuoleilla ja katselee bändin soittoa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 680 000 euroa jaettavaksi Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -kehittämishankkeeseen. Seinäjoen kaupunki on yksi hankkeen osatoteuttajista. Kyseessä on ensimmäinen kulttuurille suunnattava rahoitus sosiaali- ja terveysministeriön hallitusohjelmasta.

Muita hankkeessa mukana olevia tahoja ovat Rovaniemen ja Espoon kaupungit sekä Teatterikeskus ry ja Kulttuuria kaikille, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Taike toimii kehittämishankkeen koordinoijana.

”Tähtäämme hankkeessa siihen, että ikäihmisten elämänlaatu paranee, osallisuuden kokemukset lisääntyvät ja siihen, että iäkkäät ihmiset löytävät mielekästä sisältöä elämäänsä”, kertoo Taiteenedistämiskeskuksen erityisasiantuntija Johanna Vuolasto.

Hankkeessa kehitetään etsivän kulttuurityön toimintamalleja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville ikäihmisille. Toimintamalli voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taide tuodaan räätälöitynä ikäihmisen kotiin tai sitä, että iäkäs henkilö saatetaan kulttuuriharrastuksen pariin. Lisäksi hankkeessa vakiinnutetaan kulttuurilähetetoimintaa vähävaraisille ja omatoimisille ikäihmisille. Tämä tapahtuu laajentamalla Kaikukortin käyttöönottoa. Kaikukortilla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, museoihin, teatteriin tai konsertteihin.

Seinäjoella hankkeen toiminta linkittyy keväällä julkaistuun K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan. ”Hankkeen avulla pääsemme rivakasti toteuttamaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä, kuten tarttumaan ikääntyvien yksinäisyyteen etsivän kulttuurisen vanhustyön avulla”, hankkeen merkitystä avaa Seinäjoen kaupungin ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori Satu Kokkoniemi.

Hanke on osa kansallista ikäohjelmaa. Poikkihallinnollisen ikäohjelman 2030 tavoitteena on mm. suunnata ennaltaehkäiseviä toimia iäkkäälle väestölle, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus sekä nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.