Seinäjoki mukaan valtakunnalliseen Kaikukortti-kokeiluun

Ihmisiä taidenäyttelyssä

Seinäjoen kaupunki on käynnistänyt tämän vuoden alussa Kaikukortti-kokeilun. Kokeilulla halutaan parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään, liikunta- ja urheilutapahtumiin sekä harrastuksiin.

Kaikukortti on henkilökohtainen kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostossa mukana olevien toimijoiden palveluihin.  Seinäjoen Kaikukortti-kohteiden lisäksi kortilla voi hankkia pääsylippuja myös muiden Kaikukortti-alueiden palveluihin. Eri alueiden tarjontaan voi tutustua osoitteessa: https://kaikukortti.fi/

Kaikukortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana Seinäjoen kaupungin aikuissosiaalityön tai muun Kaikukorttia jakavan yksikön palveluissa. 

”Kulttuuri ja liikunta kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortti antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistumiseen heille, joilla se ei tiukan rahallisen tilanteen vuoksi ole mahdollista. Kaikukortti voi myös madaltaa osallistumisen kynnystä ja kannustaa hakeutumaan itselle entuudestaan tuntemattoman tarjonnan pariin”

kulttuuripalvelupäällikkö Aila Taivalmäki.

Kaikukortin jakajia ovat tällä hetkellä Seinäjoen kaupungin aikuissosiaalityö ja mielenterveyspalvelut, Työllisyyspalvelut, Päihdeklinikka,  Etsivä nuorisotyö ja Seurakunnan diakoniatyö.

”Kaikukortin jakajatahoilla asiakkaana olevat henkilöt saavat oman kortin toimipisteen henkilökunnalta. Kortin saaminen ei edellytä erillistä tuloselvitystä tai hakemusta. Kaikukortti voi olla myös osa toimipisteiden pienryhmätoimintaa, jolloin henkilöstö osallistuu yhdessä asiakkaiden kanssa yhteisökorttia käyttäen.  Kaikukortti lisää tasa-arvoisuutta ja tuo hyvän mielen. Sen avulla voi kokeilla jotain toivomaansa harrastusta tai uutta kulttuuria/liikuntaa mihin ei ehkä muuten olisi ollut mahdollisuuksia.”

Seinäjoen kaupungin aikuissosiaalityön johtaja Riitta Suojanen.

Kaikukortti-kokeilussa on Seinäjoella mukana 14 kohdetta, jotka tarjoavat Kaikukortilla maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja omiin palveluihinsa.  Tietoa Seinäjoen Kaikukortti-kokeiluista, kortin jakajista ja Kaikukortti-kohteista saa Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.seinajoki.fi/kaikukortti.

Kokeilua koordinoivat Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja sosiaalipalvelut yhdessä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa. Kokeilu kestää 30.6.2022 saakka. Kortti on tarkoitus ottaa kokeilun jälkeen pysyvästi käyttöön.