Seinäjoen kaupunki osallistuu Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n maksulliseen osakeantiin

 

Seinäjoen kaupunki osallistuu Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n maksulliseen suunnattuun osakeantiin 80 000 eurolla. Asiasta päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 4.10.2021. Valtuusto on varannut määrärahan ko. tarkoitukseen aiemmin tänä vuonna.

Suunnattuun maksulliseen osakeantiin osallistuvat Seinäjoen kaupungin lisäksi Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa (Eepee) ja Ilkka-Yhtymä Oyj. Kertyneet 115 000 euroa käytetään yhtiön toiminnan uudistamiseen.

Seinäjoen kaupungin omistus Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:stä on osakeannin jälkeen 15,69 %.

Seinäjoen kaupunkikonsernin (Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen Energia Oy) omistus yhtiössä on osakeannin jälkeen hieman yli 39 %.

Osakkaiden kesken on sovittu yhtiön hallituksen kokoonpanon muuttamisesta viisi (5) jäseniseksi nykyisen kahdeksan (8) jäsenen sijasta.

Vuonna 2022 Tangomarkkinoiden yhteydessä on tarkoitus teettää uusi selvitys tapahtuman aluetaloudellisista vaikutuksista.

Kaupunginhallitus esittää hallituksen varsinaiseksi jäseneksi elinvoimajohtaja Erkki Välimäkeä ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtaja Leena Perämäkeä ja luottamushenkilöistä hallituksen jäseneksi Kimmo Heinosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Johannes Karhua.

Kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2021